Thị xã Ngã Năm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong quý I/2021 (tháng 5/2021
    Thời gian qua, việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Ngã Năm được Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng công việc, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt trên 99,9%.

    Trong quý I, Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính; trong đó đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện bản cam kết trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính ở từng cơ quan, đơn vị. Công tác tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của công dân được lãnh đạo các đơn vị quan tâm, có phân công cán bộ phụ trách rõ ràng, mở sổ sách theo dõi, cập nhật đầy đủ và giải quyết đúng theo thời gian quy định; từ đó chất lượng công việc ngày càng cao, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt trên 99,9%. Việc công khai rõ ràng các thủ tục, quy trình, thời gian giải quyết và phí, lệ phí đã tác động đến tiến độ thực hiện, góp phần chống tệ quan liêu, nhũng nhiễu Nhân dân; hạn chế sự đùn đẩy trách nhiệm ở các đơn vị, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên; từ đó đã nâng cao chất lượng công vụ, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước từ thị xã đến các xã, phường. Nhiều sáng kiến trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở từng cơ quan, đơn vị được quan tâm thực hiện như: rút ngắn thời gian trong giải quyết một số thủ thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã, tổng số có 11 loại thủ tục được rút ngắn thời gian, cụ thể: thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc (từ 03 ngày còn 02 ngày); đăng ký kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (từ 03 ngày còn 02 ngày); cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (từ 15 ngày còn lại 10 ngày); điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (từ 15 ngày còn 07 ngày)...

    Với những sáng kiến đó, trong quý I việc giải quyết các hồ sơ được thực hiện nhanh gọn, đáp ứng nhu cầu người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, ở cấp thị xã đã tiếp nhận 1.421 hồ sơ giải quyết 1.341 hồ sơ, đúng hạn 1.341 hồ sơ, đạt 100%. Cấp xã, phường tiếp nhận 8.763 hồ sơ, giải quyết 8.737 hồ sơ, đúng hạn và trước hạn 8.737 hồ sơ, đạt 100%. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính tại bộ phận một cửa ở các xã, phường được thực hiện khá tốt; các loại hồ sơ thủ tục hành chính, các khoản thu phí được công khai theo quy định; hiện nay bộ thủ tục hành chính cấp xã đã niêm yết công khai là 140 thủ tục.

Công chức một cửa thị xã tiếp nhận hồ sơ công dân.

    Thường xuyên cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính qua phần mềm một cửa điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của các cơ quan, đơn vị và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. Tất cả các thủ tục hành chính đều được cung cấp trực tuyến, số lượng thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 là 212 thủ tục; trong đó cấp thị xã mức độ 3 với 102 thủ tục và mức độ 4 với 99 thủ tục. Đơn vị xã, phường thực hiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với 10 thủ tục và mức độ 4 với 01 thủ tục. Ủy ban nhân dân thị xã đang rà soát, tổng hợp danh sách nâng cấp dịch vụ công mức độ 3 và 4 của xã, phường đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cập nhập nâng cấp theo quy định.

    Trong những tháng tiếp theo của năm 2021, Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt mô hình “Một cửa điện tử”. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính các cấp. Chấn chỉnh những sai sót trong khâu xử lý trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của các cơ quan quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục duy trì rút ngắn thời gian giải quyết 11 loại thủ tục hành chính, thí điểm liên thông một số loại thủ tục, giảm bớt sự đi lại của người dân; tiếp tục triển khai chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ, từng bước hướng đến nền hành chính phục vụ. Tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, nhất là công tác kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công vụ, qua đó nhằm nhắc nhở, uốn nắn những hạn chế đối với các xã, phường. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thị xã thi đua thực hiện cải cách hành chính gắn với xây dựng văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025./.

Tuấn Phi
 • Lễ công bố Thị xã Ngã Năm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2019 (26/04/2021)
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 7
 • Hôm nay: 173
 • Trong tuần: 3 394
 • Tất cả: 396465
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
   
  CỔNG THÔNG TIN ĐIÊN TỬ THỊ XÃ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa Chỉ: Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
  Điện Thoại: 02993 869906 - Fax: 02993 869940 - Email: thixann.huyennn@soctrang.gov.vn
  Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử thị xã Ngã Năm" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.