DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ NĂM, KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ NĂM

KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

-----------

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ Xà

1 - Chủ tịch: ông Võ Minh Thắng    
- Năm sinh: 10/9/1969
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
- Trình độ LLCT: Cao cấp Chính trị
- Điện thoại văn phòng: 
02993.869 906               
- Email: vmthang@soctrang.gov.vn

2 - Phó Chủ tịch: ông Trần Thanh Hòa    
- Năm sinh: 09/10/1968
- Trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng
- Trình độ LLCT: Cao cấp Chính trị
- Điện thoại văn phòng: 
02993.869 906               
- Email: tthoa@soctrang.gov.vn

BAN KINH TẾ - Xà HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ Xà

- Trưởng ban: ông Lý Văn Vạn    
- Năm sinh: 09/12/1971
- Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính
- Trình độ LLCT: Cử nhân chính trị
- Điện thoại văn phòng: 02993.869 906
                
- Email: lvvan@soctrang.gov.vn

 4   - Phó Trưởng ban: ông Nguyễn Hoàng Buôl 
- Năm sinh: 20/7/1967
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ LLCT: Cao cấp Chính trị
- Điện thoại văn phòng: 
02993.869 906               
- Email: nhbuol@soctrang.gov.vn

BAN PHÁP CHẾ, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ

5   - Trưởng ban: bà Nguyễn Thị Minh
- Năm sinh: 01/01/1977
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính
- Trình độ LLCT: Cao cấp Chính trị
- Điện thoại văn phòng: 02993.869 906
                
- Email: ntminh@soctrang.gov.vn

 6   - Phó Trưởng ban: bà Trần Thị Cẩm Linh
- Năm sinh: 09/07/1984
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
- Trình độ LLCT: Trung cấp Chính trị
- Điện thoại văn phòng: 
02993.869 906               
- Email: ttclinh@soctrang.gov.vn

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ

7 - Ông Kim Thái Phong    
- Năm sinh: 20/12/1974
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và CQNN
- Trình độ LLCT: Cao cấp Chính trị
- Điện thoại văn phòng: 
02993.869 906               
- Email: ktphong@soctrang.gov.vn

 8   - Ông Trần Việt Thái
- Năm sinh:14/3/1981
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế                      
- Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng: 02993.869 906
- Email: tvthai@soctrang.gov.vn
9   - Ông Nguyễn Thanh Phong 
- Năm sinh: 25/10/1976
- Trình độ chuyên môn: Đại học XDĐ - CQNN
- Trình độ LLCT: Cao cấp Chính trị
- Điện thoại văn phòng: 02993.869 906
                
- Email: ......@soctrang.gov.vn
10  

- Ông Trần Văn Liêm
- Năm sinh: 13/10/1980
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế nông nghiệp
- Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng02993.523844
- Email: tvliem@soctrang.gov.vn

11     

- Ông Hồng Minh Nhật
- Năm sinh: 01/01/1979
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Phát triển nông thôn
- Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng: 02993.869920
- Email: hmnhat@soctrang.gov.vn

12    

- Bà Nguyễn Thị Lệ Nhung
- Năm sinh: 17/7/1975
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ XDĐ - CQNN
- Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng: 
- Email: ntlnhung@soctrang.gov.vn

13   

- Bà Tiền Thị Thu Trang
- Năm sinh: 16/10/1983
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
- Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng: 
- Email: ....@soctrang.gov.vn


14    

- Ông Nguyễn Quốc Trãi
- Năm sinh: 22/9/1975
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
- Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng:
- Email: nqtrai@soctrang.gov.vn

15  

- Ông Nguyễn Văn Thạnh
- Năm sinh: 15/12/1980
- Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh Nhân dân
- Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng:
- Email: ....@soctrang.gov.vn

16  

- Ông Nguyễn Anh Thư
- Năm sinh: 24/9/1980
- Trình độ chuyên môn: Đại học XDĐ - CQNN
- Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng:
- Email: ....@soctrang.gov.vn

17  

- Ông Võ Văn Bé
- Năm sinh: 23/11/1974
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
- Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng:
- Email: vvbe@soctrang.gov.vn

18    

- Ông Phạm Khắc Điệp
- Năm sinh: 15/7/1966
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị
- Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng:
- Email: pkdiep@soctrang.gov.vn

19  

- Ông Quách Hoàng Em
- Năm sinh: 11/12/1966
- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế chính trị
- Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng:
- Email: qhem@soctrang.gov.vn

20  

- Ông Nguyễn Bửu Huệ
- Năm sinh: 10/9/1969
- Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính
- Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng:
- Email: nmhue@soctrang.gov.vn

21  

- Ông Lê Văn Hoàng
- Năm sinh: 02/12/1979
- Trình độ chuyên môn: Đại học XDĐ - CQNN
- Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng:
- Email: lvhoang3@soctrang.gov.vn

22  

- Ông Nguyễn Văn Hưng
- Năm sinh: 04/8/1979
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ XDĐ - CQNN
- Trình độ LLCT: Cử nhân chính trị
- Điện thoại văn phòng:
- Email: nvhung7@soctrang.gov.vn

23    

- Ông Trần Trung Khắc
- Năm sinh: 20/4/1982
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý
- Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng:
- Email: ttkhac@soctrang.gov.vn

24  

- Bà Trịnh Ánh Nguyệt
- Năm sinh: 12/12/1984
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hoạt động VHTT
- Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng:
- Email: ....@soctrang.gov.vn

25  

- Bà Danh Kim Tuyến
- Năm sinh: 21/12/1968
- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế chính trị
- Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng: 02993.524979
- Email: dktuyen@soctrang.gov.vn 

26    - Ông Nguyễn Văn Thạo

- Năm sinh: 19/7/1964
- Trình độ chuyên môn: Đại học Chính trị
- Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng:
- Email: ....@soctrang.gov.vn

27    

- Ông Nguyễn Đông Pha
- Năm sinh: 12/12/1970
- Trình độ chuyên môn: Đại học Chính trị
- Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng:
- Email: ....@soctrang.gov.vn

28    

- Ông Nguyễn Thanh Vũ
- Năm sinh: 10/10/1973
- Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng Đảng
- Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng:
- Email: ....@soctrang.gov.vn

29    

- Bà Trần Thị Khánh Trúc
- Năm sinh: 16/12/1981
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Hệ thống nông học
- Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng:
- Email: ttktruc@soctrang.gov.vn

30    

- Bà Nguyễn Thị Kiều
- Năm sinh: 18/11/1989
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
- Trình độ LLCT: Trung cấp chính trị
- Điện thoại văn phòng:
- Email: ...@soctrang.gov.vn

    
THÔNG BÁO - HƯỚNG DẪN

Thống kê truy cập
 • Đang online: 49
 • Hôm nay: 515
 • Trong tuần: 5 663
 • Tất cả: 1393786
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
   
  CỔNG THÔNG TIN ĐIÊN TỬ THỊ XÃ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa Chỉ: Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
  Điện Thoại: 02993 869906 - Fax: 02993 869940 - Email: thixann.huyennn@soctrang.gov.vn
  Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử thị xã Ngã Năm" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.