CÁC PHÒNG NGÀNH CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ NGÃ NĂM

*CÁC PHÒNG NGÀNH CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ NĂM

 TT PHÒNG NGÀNH CHUYÊN MÔN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 1. VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ
- Địa chỉ: Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
- Số điện thoại: 02993 869906
- Email: thixann.huyennn@soctrang.gov.vn
- Email: vanphong.huyennn@soctrang.gov.vn
- Chánh Văn phòng:  
- Phó Chánh Văn phòng: Trần Thị Cẩm Tú
- Phó Chánh Văn phòng
: Phan Văn Trạng
                                                                                                 
 2. PHÒNG NỘI VỤ THỊ XÃ
- Địa chỉ: Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
- Số điện thoại: 02993.523175
- Email: phongnv.huyennn@soctrang.gov.vn
- Trưởng phòng: Hứa Ngọc Trí

- Phó Trưởng phòng: NguyễnTấn Kiệt

 

 3. PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ
- Địa chỉ: Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
- Số điện thoại: 02993.869923
- Email: phongtp.huyennn@soctrang.gov.vn
- Trưởng phòng: Lê Văn Mau

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Tấn Tùng

 
 4. THANH TRA NHÀ NƯỚC THỊ XÃ
- Địa chỉ: Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
- Số điện thoại: 02993.869927
- Email: thanhtra.huyennn@soctrang.gov.vn
- Chánh Thanh tra: Diệp Long Giang

- Phó Chánh Thanh Tra: Lý Thanh Trang

 
 5. PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỊ XÃ
- Địa chỉ: Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
- Số điện thoại: 02993.869903
- Email: phongldtbxh.huyennn@soctrang.gov.vn
- Trưởng phòng: Huỳnh Văn Lơ

- Phó Trưởng phòng: Lâm Văn Hiểu

 
 6. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỊ XÃ
- Địa chỉ: Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
- Số điện thoại: 02993.523149
- Email: phongtnmt.huyennn@soctrang.gov.vn
- Trưởng phòng: Huỳnh Anh Võ
             

- Phó Trưởng phòng: Võ Văn Điền

    
 7. PHÒNG KINH TẾ THỊ XÃ
- Địa chỉ: Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
- Số điện thoại: 02993.869920
- Email: phongkt.huyennn@soctrang.gov.vn
- Trưởng phòng: Hồng Minh Nhật
- Phó Trưởng phòng: Trần Thị Khánh Trúc
 
 8. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ
- Địa chỉ: Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
- Số điện thoại: 02993.869924
- Email: pgdnganam@soctrang.edu.vn
- Email: phonggddt.huyennn@soctrang.gov.vn
- Trưởng phòng: Phan Minh Nam

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Bá Tòng

 
 9. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH THỊ XÃ
- Địa chỉ: Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
- Số điện thoại: 02993.523844
- Email: phongtckh.huyennn@soctrang.gov.vn
- Trưởng phòng: Trần Văn Liêm
- Phó Trưởng phòng: Đỗ Cát Lơ
    
10. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THỊ XÃ
- Địa chỉ:  Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
- Số điện thoại:
- Email: phongqldt.huyennn@soctrang.gov.vn

- Trưởng phòng: Lê Tuấn Nhờ
- Phó Trưởng phòng: 

 
11. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THỊ XÃ
- Địa chỉ:  Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
- Số điện thoại: 02993.869915
- Email: phongvhtt.thixann@soctrang.gov.vn
- Trưởng phòng: Lê Minh Chiến

- Phó Trưởng phòng: Đặng Thanh Hải

 
12. PHÒNG DÂN TỘC THỊ XÃ

- Địa chỉ:  Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
- Số điện thoại: 02993.524979
- Email: phongdt
.huyennn@soctrang.gov.vn

- Trưởng phòng: Danh Kim Tuyến

 


*CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ NĂM

TT  ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 1.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CTXD THỊ XÃ

- Địa chỉ:  Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
- Số điện thoại:02993.869946
- Email: banqlcctxd.thixann@soctrang.gov.vn

- Giám đốc: Phạm Minh Vương

                                                                                                  
 2.

ĐÀI TRUYỀN THANH THỊ XÃ

- Địa chỉ: Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
- Số điện thoại: 02993.523854
- Email: daitruyenthanh.thixann@soctrang.gov.vn

- Trưởng đài: Nguyễn Thanh Nam
- Phó trưởng đài: Trần Hữu Kiệt

 
 3.

TRUNG TÂM VHTT&TT THỊ XÃ

- Địa chỉ: Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
- Số điện thoại: 02993.523532
- Email: trungtamvhtttt.thixann@soctrang.gov.vn

- Giám đốc: Trần Minh Chánh
- Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Sạng

 
 4.

TRUNG TÂM GDNN-GDTX THỊ XÃ

- Địa chỉ: Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
- Số điện thoại:02993.869481
- Email: trungtamgdnngdtx.thixann@soctrang.gov.vn

- Giám đốc: Nguyễn Văn Vũ
- Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Tấn
- Phó Giám đốc:Lê Hoàng Khương

  

 

 

 

THÔNG BÁO - HƯỚNG DẪN

Thống kê truy cập
 • Đang online: 41
 • Hôm nay: 290
 • Trong tuần: 5 438
 • Tất cả: 1393561
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
   
  CỔNG THÔNG TIN ĐIÊN TỬ THỊ XÃ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa Chỉ: Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
  Điện Thoại: 02993 869906 - Fax: 02993 869940 - Email: thixann.huyennn@soctrang.gov.vn
  Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử thị xã Ngã Năm" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.