Tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Sóc Trăng

Trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Sóc Trăng.

   

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN XUÂN DẮT

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN XUÂN DẮT

3. Ngày, tháng, năm sinh: 14/01/1967                

4. Giới tính: Nam

5. Quê quán: Xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

6. Nơi ở hiện nay: Số 91A/48, khu vực 2, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

7. Số chứng minh sĩ quan: 89034060          Ngày cấp: 20/7/2020          Cơ quan cấp: Bộ Quốc phòng

8. Dân tộc: Kinh                                            

9. Tôn giáo: Không

10. Trình độ: - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông;  - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Quân sự, Cao cấp lý luận chính trị

11. Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 9

12. Nơi công tác: Quân khu 9

13. Ngày vào Đảng: 19/8/1989        Ngày chính thức: 19/8/1990

14. Tình trạng sức khoẻ: Tốt

15. Các hình thức khen thưởng được Nhà nước tặng: Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Vì nghĩa vụ Quốc tế, Huân chương Quân kỳ Quyết thắng, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba

16. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 02/1986 - 6/1986

Chiến sĩ, Sư đoàn 869, Quân khu 9

Từ 7/1986 - 6/1991

Trung đội trưởng Trung đội Cảnh vệ, Trợ lý Bảo vệ, Trung đoàn 20, Sư đoàn 4, Quân khu 9, Đảng viên

Từ 7/1991 - 9/1993

Đại đội trưởng, Đại đội Cảnh vệ, Sư đoàn 4, Quân khu 9, Phó Bí thư Chi bộ

Từ 10/1993 - 01/1994

Học viên, Trường Quân sự Quân khu 9, Đảng viên

Từ 02/1994 - 8/1997

Phó Tiểu đoàn trưởng Quân sự, Tiểu đoàn Trinh sát; Đại đội trưởng, Đại đội Trinh sát, Sư đoàn 4, Quân khu 9, Phó Bí thư Chi bộ

Từ 9/1997 - 7/1998

Học viên, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Đảng viên

Từ 8/1998 - 5/1999

Phó Tiểu đoàn trưởng Quân sự, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 20, Sư đoàn 4, Quân khu 9, Ủy viên Đảng ủy Tiểu đoàn

Từ 6/1999 - 8/2002

Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9, Phó Bí thư Đảng ủy Tiểu đoàn

Từ 9/2002 - 7/2005

Học viên, Học viên Lục quân, Đảng viên

Từ 8/2005 - 01/2010

Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 1; Tham mưu trưởng, Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9, Phó Bí thư Đảng ủy Trung đoàn

Từ 02/2010 - 8/2010

Học viên, Học viện Lục quân, Đảng viên

Từ 9/2010 - 12/2013

Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 20; Phó Sư đoàn trưởng - Tham mưu trưởng, Sư đoàn 330, Quân khu 9, Phó Bí thư Đảng ủy Trung đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn

Từ 01/2014 - 9/2015

Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 330, Quân khu 9, Phó Bí thư Đảng ủy Sư đoàn, Ủy viên Đảng ủy Quân khu

Từ 10/2015 - 7/2016

Phó Tham mưu trưởng, Quân khu 9, Ủy viên Đảng ủy Quân khu. Học viên đào tạo cao cấp Chiến dịch - Chiến lược tại Học viện Quốc phòng (9/2015 - 7/2016)

Từ 8/2016 - 5/2020

Phó Tư lệnh, Quân khu 9, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Học viên Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh, khóa 67 tại Học viện Quốc phòng (9-10/2017)

Từ 6/2020 đến nay

Tư lệnh, Quân khu 9, Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

    Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là đại biểu Quốc hội khóa XV, trên cương vị chức trách của mình, tôi sẽ đem hết khả năng và trí tuệ, góp phần cùng Đoàn đại biểu tỉnh Sóc Trăng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    Trước hết, tôi sẽ làm tròn trọng trách của người đại biểu nhân dân, người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 9 và nhân dân tỉnh nhà nói riêng. Đặc biệt thông qua các hoạt động giám sát, chất vấn tại các kỳ họp, tích cực đóng góp xây dựng các dự án luật phù hợp yêu cầu phát triển của đất nước; xây dựng Nhà nước ta thật sự là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

    Hai là, không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, giữ vững truyền thống cách mạng của gia đình, của quê hương; luôn là người cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; giữ nghiêm nguyên tắc kỷ cương; linh hoạt, sáng tạo trong chỉ huy, điều hành; kiên quyết trước các hành vi vi phạm pháp luật; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

    Ba là, với cương vị là Tư lệnh Quân khu, tôi sẽ cùng với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh (nhất là nước bạn Campuchia và các nước tiếp giáp vùng biển Tây). Đặc biệt quan tâm đầu tư cho xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, trong đó có khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

    Bốn là, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, làm nền tảng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, giữ cuộc sống bình yên để nhân dân an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Đồng thời tích cực chăm lo chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh… nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo.

    Năm là, cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội tăng cường đầu tư cho đồng bằng sông Cửu Long, nhất là cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm để cải thiện nâng cao đời sống nhân dân.

    Sáu là, khi được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, bầu tôi vào Quốc hội khóa XV, tôi hứa sẽ tiếp tục sâu sát cơ sở, cùng với địa phương tháo gỡ những vấn đề bức xúc nảy sinh trong nhân dân; lắng nghe tâm tư và thể hiện ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri đối với những vấn đề thuộc nhiệm vụ của Quốc hội.

________________________________________

 

 

1. Họ và tên thường dùng: CHUNG TẤN ĐỊNH

2. Họ và tên khai sinh: CHUNG TẤN ĐỊNH

3. Ngày, tháng, năm sinh: 05/06/1966                  

4. Giới tính: Nam

5. Quê quán: Xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

6. Nơi ở hiện nay: Số 194, đường Trần Bình Trọng, Khóm 1, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

7. Số CMND: 365056967     Ngày cấp: 31/7/2010    Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sóc Trăng

8. Dân tộc: Kinh                   

9. Tôn giáo: Không

10. Trình độ:  - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; - Chuyên môn, nghiệp vụ: Bác sĩ chuyên khoa nội, Bác sĩ chuyên khoa II, Cao cấp lý luận chính trị, Anh văn B, Pháp văn B

11. Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Viên chức, Phó Giám đốc

12. Nơi công tác: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng

13. Ngày vào Đảng: 28/8/2010        Ngày chính thức: 28/8/2011

14. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở

15. Tình trạng sức khỏe: Tốt

16. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014

17. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 01/1992 - 01/2001

Bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng

Từ 02/2001 - 03/2002

Bác sĩ Khoa Tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng

Từ 04/2002 - 09/2007

Phó Khoa Tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng

Từ 10/2007 - 10/2016

Trưởng Khoa Tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng

Từ 11/2016 đến nay

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG   

    Nếu được là đại biểu Quốc hội, tôi sẽ có điều kiện cùng các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng tham gia phản ảnh và đóng góp với Quốc hội trong các hoạt động mà cử tri quan tâm giao phó, ngoài ra tôi sẽ thường xuyên học hỏi kinh nghiệm, không ngừng rèn luyện để giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; đem hết trí tuệ, năng lực, tâm huyết của mình phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm và lòng tin của cử tri.

    Thứ hai, là Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng tôi tập trung quan tâm đến việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và thông qua hệ thống tổ chức ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng, được gặp gỡ, tiếp xúc với nhân dân, tôi nhận thấy một số vấn đề mà cử tri của cả tỉnh nói chung và của các huyện, thị, thành phố, chúng ta đang quan tâm, đó là cần sớm hoàn thiện các cơ chế phát triển ngành y tế, đặc biệt là nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe nhân dân của cán bộ y tế từ xã, phường, thị trấn, huyện, thị, thành phố và tuyến tỉnh.

    Qua tổng kết thực tiễn, tôi nhận thấy cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu và đã đạt được những kết quả to lớn. Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Chất lượng môi trường sống, làm việc, chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thân thể, văn hóa tinh thần… ở nhiều nơi chưa được chú trọng, bảo đảm, đó là vấn đề Quốc hội cần phải tăng cường giám sát về tính ổn định hệ thống tổ chức y tế, về năng lực tổ chức thực hiện hoạt động cho thực sự có hiệu quả, đặc biệt là y tế dự phòng, y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Chất lượng dịch vụ, nhất là ở tuyến dưới chưa đáp ứng yêu cầu. Tình trạng quá tải ở một số bệnh viện tuyến trên chậm được khắc phục. Thái độ phục vụ thiếu chuẩn mực của một bộ phận cán bộ y tế, một số vụ việc, sự cố y khoa gây phản cảm, bức xúc trong xã hội.

    Thứ ba, bản thân sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của đại biểu được Hiến pháp và pháp luật quy định, tích cực thực hiện quyền giám sát của Quốc hội đối với toàn bộ hoạt động của cơ quan nhà nước, trong đó tập trung vào các hoạt động phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cử tri.

    Thứ tư, tỉnh Sóc Trăng của chúng ta những năm gần đây, dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình chính trị, xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định; các nguồn lực về phát triển kinh tế trên các lĩnh vực, như: Nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển... còn nhiều tiềm năng khai thác; công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư được tập trung thực hiện, nhiều công trình, dự án được triển khai đầu tư tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, Sóc Trăng vẫn là tỉnh khó khăn, xa các trung tâm kinh tế lớn, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp; hệ thống kết cấu hạ tầng còn yếu kém; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống của người dân; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; tôi sẽ tích cực tham gia cùng các vị trong Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc, kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương để có sự quan tâm đầu tư cho tỉnh ta; thúc đẩy có hiệu quả các đề nghị, kiến nghị của địa phương để được Trung ương ủng hộ, sớm giải quyết để góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà.

____________________________

 

1. Họ và tên thường dùng: LÝ THỊ PHƯƠNG

2. Họ và tên khai sinh: LÝ THỊ PHƯƠNG

3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/5/1978               

4. Giới tính: Nữ

5. Quê quán: Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

6. Nơi ở hiện nay: Số 673/29B, đường Lê Hồng Phong, Khóm 5, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

7. Số CMND: 366247107         Ngày cấp: 23/6/2017       Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sóc Trăng

8. Dân tộc: Khmer                        

9. Tôn giáo: Không

10. Trình độ:  - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Anh Văn, Đại học Luật, Trung cấp lý luận chính trị

11. Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Viên chức, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành - Thư ký Hội Khoa học Lịch sử tỉnh

12. Nơi công tác: Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

13. Ngày vào Đảng: 25/5/2010      Ngày chính thức: 25/5/2011

14. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh

15. Tình trạng sức khỏe: Tốt

16. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2011; Kỷ niệm chương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2015; Kỷ niệm chương của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam năm 2019

17. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 11/2002 - 5/2008

Chuyên viên, Phòng Quản lý Du lịch, Sở Thương mại Du lịch tỉnh ST

Từ 5/2008 - 12/2008

Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

Từ 01/2009 - 5/2009

Chuyên viên, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Sóc Trăng

Từ 6/2009 - 6/2012

Phó Trưởng Phòng Thông tin Xúc tiến Du lịch; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch nhiệm kỳ 2010 - 2012; Ủy viên Ban Chấp hành - Thư ký Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ I (2009 - 2014)

Từ 7/2012 - 7/2017

Trưởng Phòng Thông tin Xúc tiến Du lịch; Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch nhiệm kỳ 2012 - 2017; Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2012 - 2017

Từ 8/2017 đến nay

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch; Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng; Ủy viên Ban Chấp hành - Thư ký Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ II (2014 – 2019); Ủy viên Ban Chấp hành - Thư ký Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ III (2019 – 2024); Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

    Tôi nhận thức rõ được vai trò và trách nhiệm to lớn của người đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, của nhân dân trên mọi lĩnh vực gồm: đời sống, văn hóa, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh…

    Tôi sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện chương trình hành động sau đây:

    Thứ nhất, trong lĩnh vực công tác:

    - Về lĩnh vực du lịch:

    Trong những năm gần đây, quý đại biểu và bà con cũng nhận thấy du lịch của tỉnh Sóc Trăng đang trên đà phát triển có nhiều điểm tham quan du lịch mới được đầu tư xây dựng; hệ thống nhà hàng, quán ăn; các điểm mua sắm vui chơi đã thay đổi diện mạo mới cho tỉnh Sóc Trăng so với 5 – 10 năm trước đây. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo đẩy mạnh phát triển đối tác, thu hút đầu tư du lịch vào tỉnh Sóc Trăng, quan tâm hoàn chỉnh các chính sách thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, xây dựng nguồn lực đáp ứng với xu thế phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh theo Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

    - Về lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình:

    Bản thân sẽ luôn quan tâm đến đời sống phát triển kinh tế của từng hộ gia đình, đề xuất ý kiến giải quyết lao động việc làm, liên quan đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Đề xuất việc tạo điều kiện cho người dân hơn nữa trong luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe phòng chống bệnh tật, tham gia xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và xây dựng hạnh phúc gia đình.

    Thứ hai, ngoài lĩnh vực công tác, bản thân quan tâm:  

    - Với vai trò ứng cử viên là người phụ nữ, tôi sẽ quan tâm thúc đẩy sự bình đẳng giới (nam, nữ), phát huy vai trò của người phụ nữ trong gia đình, trong lao động phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao trình độ và sức khỏe nói chung và sinh sản nói riêng; các vấn đề phụ nữ tham gia vào bộ máy Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và tiến bộ.

    - Bản thân sẽ quan tâm đến quy hoạch và phát triển đào tạo nguồn lực, trong đó nguồn lực dân tộc là nền tảng cho sự tiến bộ chung của toàn cộng đồng và xã hội; chú ý đến chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế.

    - Quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tạo sinh khí lành mạnh vui chơi giải trí nâng cao đời sống hưởng thụ của người dân; quan tâm xây dựng nông thôn mới, cải thiện môi trường xanh – sạch – đẹp, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

    - Bản thân tham gia thực hiện triển khai tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội nói chung và quan tâm hơn đến chính sách đồng bào dân tộc nói riêng.

    Nếu được sự tín nhiệm của bà con cử tri, tôi sẽ tiếp tục rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, không ngừng phấn đấu học tập, nâng cao trình độ, đề xuất các sáng kiến phù hợp, vì sự phát triển chung và đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, việc làm trái quy định của pháp luật.  

    Bản thân sẽ luôn quan tâm, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của cử tri để tập hợp phản ánh kịp thời về Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Quốc hội Việt Nam, về HĐND các cấp trong tỉnh - thực hiện các nhiệm vụ để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri địa phương mình.

    Với sự quyết tâm là con em người dân tộc Khmer đang sinh sống tại quê hương Sóc Trăng, tôi mong mỏi được đóng góp trí tuệ và sức lực của mình vào công cuộc bảo vệ quyền lợi của cử tri, phản ánh trung thực nguyện vọng ý kiến của dân, luôn tham gia đấu tranh, bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa trong tỉnh, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

___________________________

 

1. Họ và tên thường dùng: TÔ ÁI VANG

2. Họ và tên khai sinh: TÔ ÁI VANG

3. Ngày, tháng, năm sinh: 29/5/1975                 

4. Giới tính: Nữ

5. Quê quán: Thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

6. Nơi ở hiện nay: 585/34, đường Lê Hồng Phong, Khóm 5, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

7. Số CCCD: 079175012610    Ngày cấp: 17/6/2020   Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

8. Dân tộc: Hoa                          

9. Tôn giáo: Không

10. Trình độ: - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm ngữ văn, Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Cao cấp lý luận chính trị, Anh văn B1

11. Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Cán bộ, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội  chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Sóc Trăng

12. Nơi công tác: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng

13. Ngày vào Đảng: 01/9/1997        Ngày chính thức: 01/9/1998

14. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Sóc Trăng

15. Tình trạng sức khỏe: Tốt

16. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010 và nhiều Kỷ niệm chương; nhiều Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng; Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ năm 2020

17. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích

18. Là đại biểu Quốc hội khóa XIV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 10/1995 - 5/1996

Cán bộ Huyện đoàn Thạnh Trị

Từ 6/1996 - 3/1997

Ủy viên Ban chấp hành Huyện đoàn Thạnh Trị

Từ 4/1997 - 11/1997

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Thạnh Trị

Từ 12/1997 - 7/1999

Cán bộ Tỉnh đoàn

Từ 8/1999 - 9/2002

Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn

Từ 10/2002 - 7/2005

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Sóc Trăng

Từ 8/2005 - 9/2007

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Sóc Trăng

Từ 9/2007 - 5/2012

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Sóc Trăng

Từ 5/2012 - 8/2015

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

Từ 9/2015 - 11/2015

Phó Giám đốc Sở, phụ trách Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

Từ 12/2015 - 6/2016

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, Giám đốc Sở, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

Từ 7/2016 đến nay

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Sóc Trăng;

Ủy viên Hội đồng Dân tộc - Quốc hội khóa XIV;

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Sóc Trăng (2018 - 2023);

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng khóa IX (2019 - 2024)

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

    Trong nhiệm kỳ gần 5 năm, với sự chỉ đạo định hướng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Dân tộc cùng với các ủy ban của Quốc hội; sự quan tâm, ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi của lãnh đạo và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cấp, các ngành và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh; đồng chí trưởng đoàn đã tạo được sự gắn kết chặt chẽ và thống nhất cao trong điều hành và hoạt động của các vị ĐBQH trong đoàn… tất cả đã giúp cho tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    Nếu tôi tiếp tục được đắc cử làm ĐBQH khóa XV, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, làm tốt hơn nữa trọng trách của một ĐBQH khóa XV, cụ thể như sau:

    Một, là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh Sóc Trăng và của nhân dân cả nước, tôi sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân mình khi tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, những quyết sách quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và những vấn đề liên quan đến công tác đối ngoại của Nhà nước.

    Hai, tôi cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh duy trì công tác tiếp cử tri, tiếp công dân khi có yêu cầu, để nghe tâm tư, nguyện vọng và hướng dẫn cử tri, hướng dẫn công dân phản ánh đến cơ quan có chức năng giải quyết;

    Tiếp nhận và kịp thời chuyển đến cơ quan hữu quan giải quyết đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cử tri, của công dân và giám sát việc giải quyết của các cơ quan liên quan theo đúng tiến độ và luật định;

    Tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau mỗi kỳ họp, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Qua đó, tôi sẽ cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, kịp thời gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, gửi đến lãnh đạo địa phương khi có yêu cầu giải quyết và giám sát kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

    Đề xuất tổ chức các cuộc giám sát ở địa phương và tích cực tham gia khi được cơ cấu làm thành viên các cuộc giám sát tối cao, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ở các địa phương trong và ngoài tỉnh, về những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, phản ánh, từ đó giúp cho việc ban hành chính sách, pháp luật của Quốc hội, của Chính phủ sát với thực tế và đi vào thực tiễn.

    Ba, tôi sẽ cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức nhiều hội nghị xin ý kiến các sở, ban ngành và địa phương chịu sự tác động của các luật, để phản ánh kịp thời về Ủy ban Thường vụ Quốc hội, góp phần hoàn chỉnh hệ thống pháp luật của Việt Nam trong điều kiện hội nhập và phát triển đất nước. Đồng thời, báo cáo với cử tri về công tác xây dựng luật, pháp lệnh đã được Quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua ở mỗi kỳ họp.

    Tôi cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tích cực nghiên cứu và kiến nghị Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách mang tính chất đặc thù của các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng. Đặc biệt, đề xuất Chính phủ sớm thông qua Chương trình hỗ trợ ngân sách có mục tiêu, phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, theo Nghị quyết số 120, ban hành năm 2017 của Chính phủ. Đây là cơ sở rất quan trọng, để tạo ra những thay đổi bền vững cho khu vực và được xem là nghị quyết có tính lịch sử đối với vùng.

 


 • Lễ công bố Thị xã Ngã Năm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2019
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 10
 • Hôm nay: 166
 • Trong tuần: 3 292
 • Tất cả: 355643
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
   
  CỔNG THÔNG TIN ĐIÊN TỬ THỊ XÃ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa Chỉ: Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
  Điện Thoại: 02993 869906 - Fax: 02993 869940 - Email: thixann.huyennn@soctrang.gov.vn
  Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử thị xã Ngã Năm" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.