Tạo bước đột phá, sớm đưa thị xã Ngã Năm trở thành đô thị loại III
STO - Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, HĐND, UBND; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, thị xã Ngã Năm từng bước vượt qua những khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trước thềm năm mới 2023, phóng viên Báo Sóc Trăng có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Văn Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ngã Năm về vấn đề này.

Phóng viên: Thưa đồng chí, năm 2022, thị xã Ngã Năm nỗ lực phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, xin đồng chí đánh giá về những kết quả nổi bật của thị xã đạt được trong năm qua?

Đồng chí Trần Văn Việt: Sau đại dịch Covid-19, Đảng bộ thị xã Ngã Năm tập trung triển khai các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở trong sạch, vững mạnh. Kết quả năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã ban hành Nghị quyết gồm 21 nhóm chỉ tiêu, với 42 chỉ tiêu cơ bản; ước đến ngày 31/12/2022 thực hiện đạt và vượt 40 chỉ tiêu (trong đó có 25 chỉ tiêu vượt, tăng 7 chỉ tiêu so cùng kỳ).

Về kinh tế, thị xã tổ chức sản xuất 2 vụ lúa/năm, năng suất bình quân 6,42 tấn/ha, sản lượng 238.124 tấn; tỷ lệ lúa đặc sản, chất lượng cao chiếm 98,43% (đạt 115,8% chỉ tiêu nghị quyết). Tập trung chỉ đạo phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương; đến nay trên địa bàn thị xã có 3/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, các xã còn lại đều đạt chuẩn nông thôn mới và 3/3 phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Về văn hóa - xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo có trọng tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, đến nay tỷ lệ tiêm các đối tượng đạt từ 99% trở lên. Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo, các đối tượng khó khăn được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định, nhất là trong năm thực hiện công tác giảm nghèo vượt chỉ tiêu đề ra; thực hiện hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng 102 căn nhà ở cho hộ nghèo; đẩy mạnh công tác tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; từ đó góp phần nâng cao, ổn định đời sống, thu nhập của người dân (tăng so với năm 2021).

Về xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, tích cực triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng các cấp. Trong năm phát triển 160 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Thực hiện hoàn thành các nội dung kiểm tra, giám sát năm 2022 đề ra. Hệ thống dân vận, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện, tham gia các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực triển khai vận động xã hội hóa, đóng góp các nguồn quỹ và thực hiện tốt các chỉ tiêu ngành cấp trên giao.

Phóng viên: Thưa đồng chí, trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm qua, năm 2023 thị xã xác định những khâu đột phá gì?

Đồng chí Trần Văn Việt: Để phát huy kết quả đạt được trong năm qua, năm 2023, thị xã Ngã Năm xác định 3 khâu đột phá: phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, tăng cường sản xuất lúa đặc sản, chất lượng cao, lúa thơm; từng bước chuyển đổi các diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang các mô hình kinh tế hiệu quả khác, phù hợp với từng địa bàn; thí điểm triển khai mô hình xen canh trồng lúa với trồng màu hoặc nuôi thủy sản. Xác định phát triển thương mại - dịch vụ, thu hút đầu tư là yếu tố quan trọng trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân và phát triển thị xã, trong đó, chú trọng huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào Cụm Công nghiệp Ngã Năm và các dự án trọng điểm của thị xã. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và công tác cán bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; tập trung khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đảng viên; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng tấm gương đảng viên tiêu biểu, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm.

Phóng viên:  Thưa đồng chí, với những khâu đột phá đề ra, thị xã Ngã Năm có những giải pháp gì để đưa thị xã Ngã Năm phát triển trong năm 2023?

Đồng chí Trần Văn Việt: Năm 2023, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo thị xã Ngã Năm tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức, tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp; tình hình biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; giá cả vật tư tăng...

Tạo bước đột phá, sớm đưa thị xã Ngã Năm trở thành đô thị loại III. Ảnh: CHÍ BẢO

Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của thị xã, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đề ra, Đảng bộ thị xã Ngã Năm tập trung triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm như: tăng cường công tác xây dựng Đảng, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tập trung lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu đề ra; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tự phê bình và phê bình. Tiếp tục rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, đúng quy định, xử lý nghiêm các tổ chức, đảng viên vi phạm.

Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp về phát triển nông nghiệp, tăng cường chỉ đạo sản xuất lúa đặc sản, chất lượng cao, lúa thơm; liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trong bao tiêu vật tư đầu vào và ký kết hợp đồng thu mua nông sản. Tăng cường thu hút đầu tư phát triển Cụm Công nghiệp Ngã Năm. Đẩy nhanh tiến độ triển khai Trung tâm Thương mại phường 1 giai đoạn 2, Trung tâm Thương mại và chợ phường 2, Khu chợ và nhà ở thương mại xã Tân Long, Dự án Nhà ở thương mại và dịch vụ khóm 3, phường 1. Kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án xây dựng trên địa bàn. Khẩn trương triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước. Quan tâm thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng xã Vĩnh Quới, xã Mỹ Quới thực hiện đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Tích cực triển khai mục tiêu phát triển thị xã đô thị loại III.

Nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; quan tâm công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, tiếp tục vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Tập trung chỉ đạo công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đảm bảo chất lượng, đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Tổ chức triển khai tốt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị trong năm.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!


Nguồn https://www.baosoctrang.org.vn/
 • Lễ công bố Thị xã Ngã Năm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2019 (26/04/2021)
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 9
 • Hôm nay: 571
 • Trong tuần: 6 422
 • Tất cả: 1018508
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
   
  CỔNG THÔNG TIN ĐIÊN TỬ THỊ XÃ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa Chỉ: Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
  Điện Thoại: 02993 869906 - Fax: 02993 869940 - Email: thixann.huyennn@soctrang.gov.vn
  Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử thị xã Ngã Năm" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.