Tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 4 - thị xã Ngã Năm.

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: MAI THỊ DIỄM CHI

2. Họ và tên khai sinh: MAI THỊ DIỄM CHI  

3. Ngày, tháng, năm sinh: 27/12/1985                 4. Giới tính: Nữ

5. Quê quán: Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 

6. Nơi ở hiện nay: Số 48/60, đường Nguyễn Văn Linh, Khóm 5, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

7. Số CMND: 365627755         Ngày cấp: 04/9/2007         Nơi cấp: Công an tỉnh Sóc Trăng

8. Dân tộc: Kinh                                                  9. Tôn giáo: Không

10. Trình độ: - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Ngữ văn; Đại học Luật; Cao cấp lý luận chính trị; Anh văn B

11. Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Công chức, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn

12. Nơi công tác: Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng

13. Ngày vào Đảng: 29/7/2015                         Ngày chính thức: 29/7/2016

14. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng

15. Tình trạng sức khỏe: Tốt

16. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, năm 2016, Chiến sĩ thi đua ngành Tòa án nhân dân, năm 2017

17. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 9/2009 - 7/2014

Chuyên viên Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Từ tháng 8/2014  - 7/2018

Chuyên viên  Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng, Tòa án nhân dân tỉnh. Thành viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở, Tòa án nhân dân tỉnh

Từ tháng 8/2018 - 4/2020

Phó Bí thư Chi bộ 1, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, Thư ký, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng, Tòa án nhân dân tỉnh

Từ tháng 5/2020 - 3/2021

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Chi bộ 1, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, Thư ký, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng, Tòa án nhân dân tỉnh

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

    Tôi biết rằng người đại biểu HĐND là người vinh dự được nhân dân tín nhiệm bầu ra để đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Vì vậy, tôi rất vinh dự được sự tín nhiệm của cơ quan; sự quan tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể đã giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

    Thời gian qua tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn… nhưng dưới sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của Đảng, quân và nhân dân đã đưa tỉnh nhà vượt qua những khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Theo đó, kinh tế tỉnh nhà được giữ vững, ổn định và phát triển, diện tích lúa bị hư hại do xâm nhập mặn giảm đáng kể, nhiều địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều sản phẩm OCOP đạt chất lượng cao được thị trường trong nước và quốc tế biết đến…

    Cùng với những thành tựu đạt được, vấn đề khó khăn, thách thức đặt ra hiện nay mà nhân dân quan tâm đó là tình hình dịch bệnh kéo dài, diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế địa phương nói chung và đời sống của người dân nói riêng, bên cạnh đó kéo theo nhiều bất ổn về xã hội như vấn đề việc làm, nguy cơ bất ổn về an ninh, trật tự an toàn xã hội do các loại tội phạm có xu hướng tăng cao; các tranh chấp về dân sự diễn biến phức tạp…

    Trên cơ sở đó, với chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của mình, tôi sẽ cùng với đơn vị và các cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh ngăn ngừa các loại tội phạm; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương để người dân an tâm tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, tôi sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

    - Tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri; lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân và sẽ phản ánh trung thực, đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để kịp thời giải quyết.

    - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn thực hiện kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, tổ chức theo quy định, đảm bảo các vấn đề bức xúc của nhân dân được các cơ quan giải quyết kịp thời.

   - Chủ động đề xuất với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh. Kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, xem xét, đề bạt, bổ nhiệm những người có đủ đức, tài đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

   - Thường xuyên theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án; nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết án, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự tại địa phương.

   - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra bức xúc trong quần chúng nhân dân.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: PHAN THỊ TRÚC GIANG

2. Họ và tên khai sinh: PHAN THỊ TRÚC GIANG  

3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1983                          4. Giới tính: Nữ

5. Quê quán: Xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

6. Nơi ở hiện nay: Số 134/D9, đường Trần Văn Bảy, Khóm 5, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

7. Số CMND: 365477185           Ngày cấp: 07/11/2007            Nơi cấp: Công an tỉnh Sóc Trăng

8. Dân tộc: Kinh                                                             9. Tôn giáo: Không

10. Trình độ:  - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

       - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Chăn nuôi và Thú y, Thạc sĩ Dinh dưỡng và phát triển nông thôn (Nông nghiệp nhiệt đới); Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sĩ Dinh dưỡng và phát triển nông thôn - Tiếng Anh

11. Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Công chức, Trưởng Phòng Pháp chế, biệt phái làm Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Chăn nuôi bò tỉnh Sóc Trăng; Bí thư Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

12. Nơi công tác: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

13. Ngày vào Đảng: 29/9/2001                        Ngày chính thức: 29/9/2002

14. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

15. Tình trạng sức khỏe: Tốt

16. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, năm 2016

17. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích

18. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và 2016 - 2021

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 7/2006  - 8/2017

Viên chức, Trung tâm Gia súc gia cầm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

Viên chức, Trung tâm Giống vật nuôi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật, Trung tâm Giống vật nuôi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

Trưởng Phòng Kỹ thuật, Trung tâm Giống vật nuôi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

Từ 8/2017 - 01/2020

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Giống vật nuôi, Bí thư Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Sóc Trăng

Từ 01/2020 - 01/2021

Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển chăn nuôi bò thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

Từ 01/2021 đến nay

Trưởng Phòng Pháp chế, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển chăn nuôi bò thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

    Là một cán bộ công tác trong ngành nông nghiệp, tôi xác định cống hiến hết khả năng cho công việc, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển KT-XH và xem đây như là một nghĩa vụ của công dân đối với tỉnh nhà.

    Là đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016), khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021) tôi chân thành cảm ơn quý cử tri đã ủng hộ, giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ trong những năm qua. Được  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng hiệp thương, giới thiệu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 – thị xã Ngã năm, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin cam kết thực hiện chương trình hành động với những nội dung như sau:

    1. Nỗ lực làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, gần dân, hiểu dân, gắn bó sâu sát: Thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri, qua đó nắm bắt kịp thời và phản ảnh trung thực, chính xác và đầy đủ mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến Thường trực HĐND, với các cấp, các ngành, các cơ quan hữu quan để giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời từ đó đóng góp ý kiến cho HĐND tỉnh ra những nghị quyết sát hợp với những vấn đề bức xúc của cử tri như: phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, vấn đề giao thông, giáo dục, y tế, các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là tham gia tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM và giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, với vai trò là một người phụ nữ, tôi luôn quan tâm đến những chính sách, đóng góp thiết thực đối với những chính sách dành cho phụ nữ và trẻ em, góp phần vì sự tiến bộ chung của phụ nữ.

    2. Là một cán bộ công tác trực tiếp trong ngành nông nghiệp, đối với quê hương Ngã Năm, tôi tâm huyết thực hiện những dự kiến trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là tham mưu thực hiện các dự án nông nghiệp trên quê hương Ngã Năm như Dự án “Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT)”; Dự án Phát triển sản xuất lúa đặc sản, phát triển cây ăn trái, phát triển chăn nuôi bò thịt… góp phần thực hiện thành công Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, nâng cao thu nhập cho nông dân, tăng khả năng cạnh tranh, tăng giá trị của các ngành hàng sản xuất nông nghiệp, chú trọng phát triển chăn nuôi nông hộ, khuyến khích phát triển chăn nuôi gia trại, trang trại, giảm thiểu tác động tới môi trường, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu (Ngã Năm là một trong các huyện được hưởng lợi từ các dự án)… Tham mưu xây dựng và triển khai tốt các quyết định của Chính phủ, đặc biệt là Quyết định số 255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt, hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 của UBND tỉnh Sóc Trăng.

    3. Để góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh toàn diện, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân, ngoài việc tích cực tham gia các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp, tôi cam kết thực hiện nghiêm túc việc tu dưỡng đạo đức của bản thân, thực hiện lối sống giản dị, tiết kiệm, gần gũi, chan hòa, đoàn kết, nghĩa tình với mọi người. Để làm tròn trách nhiệm mà cử tri tin tưởng ủy thác, tôi sẽ nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; chủ động nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu nhiệm vụ công tác, giữ gìn tư cách đạo đức, phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong của người đảng viên.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN VĂN LÂU

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN VĂN LÂU

3. Ngày, tháng, năm sinh: 05/3/1970

4. Giới tính: Nam

5. Quê quán: Xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

6. Nơi ở hiện nay: Số 357/28, đường Trần Hưng Đạo, Khóm 8, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

7. Số CMND: 365718914       Ngày cấp: 16/11/2019       Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sóc Trăng

8. Dân tộc: Kinh

9. Tôn giáo: Không

10. Trình độ: - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông; - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội; Cao cấp lý luận chính trị; Anh văn B

11. Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Cán bộ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

12. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

13. Ngày vào Đảng: 05/9/1989          Ngày chính thức: 05/9/1990

14. Tình trạng sức khỏe: Tốt

15. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Quân kỳ quyết thắng năm 2013

16. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian  

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

 Từ 02/1985 - 5/1992  Học viên Trường Thiếu sinh quân Quân khu 9; thiếu úy chuyên nghiệp, học viên Trường Sĩ quan Chỉ huy kỹ thuật công binh, nhân viên Ban Chính sách, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang
 Từ 6/1992 - 3/2001  Thiếu úy, trung úy, thượng úy, đảm nhiệm qua các chức vụ Trung đội trưởng Tiểu đoàn Phú Lợi, Trợ lý Ban Chính sách, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng
 Từ 4/2001 - 10/2013  Đại úy, thiếu tá, trung tá, thượng tá, đảm nhiệm qua các chức vụ Trưởng Ban Chính sách, Phòng Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng
 Từ 11/2013 - 7/2014  Thượng tá, đảm nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
 Từ 8/2014 - 4/2018  Thượng tá, đại tá đảm nhiệm qua các chức vụ Phó Chính ủy, Chính ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng
 Từ 5/2018 - 10/2020  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015 - 2020, đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng
 Từ 11/2020 đến nay  Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

    Được sự chấp thuận của Tỉnh ủy, sự hiệp thương giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và sự tín nhiệm của cán bộ, công chức nơi công tác cũng như bà con cử tri tại địa phương nơi cư trú, giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, bản thân tôi xác định đây là một niềm vinh dự, đồng thời cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm to lớn đối với Đảng và nhân dân trong tỉnh. Dù ở cương vị nào tôi cũng luôn phấn đấu, nỗ lực thực hiện tốt một số nội dung sau:

    - Một là, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nỗ lực hết sức mình để thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

    - Hai là, luôn xác định ý kiến của cử tri là vô cùng quan trọng trong việc xây dựng và phát triển tỉnh nhà, do đó tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri theo nhiều hình thức để nắm bắt tình hình thực tiễn của địa phương, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của cử tri, từ đó, phản ảnh trung thực, kịp thời đến HĐND các cấp, các ngành, nhằm giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri, quyền và lợi ích hợp pháp của bà con.

    - Ba là, trong phạm vi chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được giao, bản thân sẽ cố gắng chỉ đạo, điều hành các ngành, các cấp thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá đó là: “Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực – Tiếp tục cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử - Tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng”, để đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững.

    - Bốn là, tập trung đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng của tỉnh như: cảng biển, điện gió, du lịch, chế biến nông sản, thủy sản, trường đại học… vừa góp phần phát triển kinh tế của địa phương, vừa tạo công ăn việc làm, cải thiện thu nhập, ổn định đời sống cho bà con cử tri, tạo điều kiện cho con em được học hành đến nơi đến chốn.  

    - Năm là, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt là tập trung vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, phấn đấu thực hiện hoàn thành chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh vào cuối năm 2022, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước là “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”.

    Trên đây là chương trình hành động của tôi. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm, tôi sẽ luôn cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người đại biểu dân cử, thực hiện tốt các nội dung vừa trình bày với bà con cử tri.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: PHAN THANH DŨNG MINH

2. Họ và tên khai sinh: PHAN THANH DŨNG MINH

3. Ngày, tháng, năm sinh: 07/10/1970     4. Giới tính: Nam

5. Quê quán: Xã Tân Hội, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (nay là phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

6. Nơi ở hiện nay: Số 61 đường số 1 Khu dân cư Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

7. Số CMND: 365831454         Ngày cấp: 04/05/2007     Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sóc Trăng

8. Dân tộc: Kinh                            9. Tôn giáo: Không

10. Trình độ: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Điện công nghiệp; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị; Anh văn B

11. Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Công nhân viên chức; Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Sóc Trăng

12. Nơi công tác: Công ty Điện lực Sóc Trăng

13. Ngày vào Đảng: 30/08/2006           Ngày chính thức: 30/08/2007

14. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở

15. Tình trạng sức khỏe: Tốt

16. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 5/1993 - 12/2005

Công nhân viên Điện lực Sóc Trăng

Từ 12/2005 - 11/2006

Tổ trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật Điện lực Sóc Trăng

Từ 11/2006 -11/2007

Phó Trưởng Chi nhánh Điện lực Kế Sách

Từ 11/2007 - 11/2008

Trưởng Chi nhánh Điện Kế Sách

 Từ 11/2008 - 08/2013  Giám đốc Chi nhánh Điện Kế Sách
 Từ 08/2013 - 10/2014  Giám đốc Điện lực Kế Sách
 Từ 10/2014 đến nay  Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

    Với vai trò là Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng, tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng hiệp thương giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021 - 2026, và được phân công về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 (thị xã Ngã Năm). Tôi nhận thấy HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương do nhân dân địa phương trực tiếp bầu ra, là đại điện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đối với tôi đây là niềm vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm, vì đại biểu HĐND là người mang trên mình trọng trách đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri để đề xuất đối với các cấp chính quyền, các ngành về những yêu cầu mà cử tri mong đợi trên các lĩnh vực, nhằm chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần phát triển KT-XH của địa phương.

    Bản thân tôi nhận thấy rất vinh dự được về ứng cử tại thị xã Ngã Năm, nơi đã ghi dấu ấn quan trọng vào cuối năm 2019, đó là 100% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã Ngã Năm được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

    Thị xã Ngã Năm là một đô thị trẻ, chuyển mình phát triển từ nông nghiệp. Do đó, vấn đề cử tri đang quan tâm nhất đó là tình hình giá đầu vào cho sản xuất nông nghiệp chưa ổn định (phân bón, thuốc trừ sâu, lúa giống…) chưa đảm bảo chất lượng; giá cả đầu ra nông sản còn thấp; tệ nạn ma túy và trộm cắp tiếp tục diễn biến phức tạp; một số tuyến đường giao thông nông thôn bị xuống cấp nhưng chưa được đầu tư nâng cấp; một vài khu vực nông thôn chưa có hạ thế điện.

    Là một lãnh đạo quản lý ngành điện tỉnh nhà, tôi luôn ý thức được tầm quan trọng của hệ thống lưới điện. Nguồn điện đã và đang có những vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống sinh hoạt, sản xuất và mọi lĩnh vực liên quan đến phát triển KT-XH của địa phương. Ngành điện đã thực hiện phương châm “điện đi trước một bước” để chủ động góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, phục hồi và tăng trưởng kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hoàn thành chương trình đưa điện về nông thôn… góp phần xây dựng nông thôn mới.

    Qua các vấn đề nêu trên, từ nhận thức yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, bản thân tôi xác định trách nhiệm của mình, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ phấn đấu hết sức mình để làm tốt nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

    Một là, luôn luôn giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, dành nhiều thời gian để đi cơ sở tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề mà cử tri đang quan tâm và có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân như: chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn mới; các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, đặc biệt là hạ tầng về điện... Đồng thời tích cực thảo luận, tham gia phát biểu tại các kỳ họp về những nội dung phát triển kinh tế, đời sống, văn hóa, xã hội của địa phương, nhất là những vấn đề mà cử tri quan tâm.

    Hai là, trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ tranh thủ mọi nguồn vốn của ngành; vốn vay và các nguồn vốn khác để tập trung phát triển hạ tầng về điện nhằm cùng với Đảng bộ và chính quyền thị xã Ngã Năm thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiến tới thị xã Ngã Năm đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025.

    Ba là, để xứng đáng là một đại biểu HĐND, tôi sẽ không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

    Bản thân nhận thấy để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tôi rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự ủng hộ của quý anh chị, cô bác cử tri để tôi có thể trở thành người đại biểu đại diện cho cử tri, mang tiếng nói, nguyện vọng của cử tri tới các kỳ họp của HĐND tỉnh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM TUÂN

2. Họ và tên khai sinh: PHẠM TUÂN

3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/11/1981

4. Giới tính: Nam

5. Quê quán: Xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

6. Nơi ở hiện nay: Số 67, đường Dương Minh Quan, Khóm 8, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

7. Số CCCD: 094081000224      Ngày cấp: 19/02/2021      Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

8. Dân tộc: Kinh                       9. Tôn giáo: Không

10. Trình độ: - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật, Thạc sĩ Quản lý công, Cao cấp lý luận chính trị, Anh văn B1

11. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, Giám đốc

12. Nơi công tác: Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

13. Ngày vào Đảng: 26/01/2007                Ngày chính thức: 26/01/2008

14. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: Liên đoàn Lao động; Hội Nông dân; Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng

15. Tình trạng sức khỏe: Tốt

16. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012, 2019; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2018

17. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 09/2003 - 11/2007

Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; Chuyên viên Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp, tỉnh Sóc Trăng

Từ 11/2007 - 10/2010

Phó Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp, tỉnh Sóc Trăng

Từ 10/2010 - 7/2017

Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp, tỉnh Sóc Trăng

Từ 7/2017 - 5/2018

Phó Giám đốc Sở Tư pháp, tỉnh Sóc Trăng

 Từ 5/2018 - 9/2018  Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng
 Từ 9/2018 - 4/2020  Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Tư pháp; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng; Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng
 Từ 5/2020 - 10/2020  Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Tư pháp; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng; Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng
Từ 10/2020 đến nay  Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Tư pháp; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng; Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Sóc Trăng

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

    Là công chức công tác trong ngành Tư pháp gần 20 năm qua và từ năm 2019 đến nay được phân công nhiệm vụ là Giám đốc Sở Tư pháp, trong suốt thời gian ấy, tôi luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

    Nay tôi được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tôi ý thức sâu sắc rằng, đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm trước cử tri và nhân dân toàn tỉnh. Xuất phát từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tôi xin trình bày những suy nghĩ của mình về thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử và sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện chương trình hành động sau đây:

    - Thứ nhất, tôi sẽ không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; luôn tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách gần dân, gắn bó với nhân dân.

    - Thứ hai, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; kịp thời phản ánh những tâm tư nguyện vọng của người dân liên quan các vấn đề thuộc lĩnh vực pháp luật và các vấn đề xã hội khác.

    - Thứ ba, Sở Tư pháp với chức năng tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác tư pháp tại địa phương. Là lãnh đạo ngành Tư pháp, tôi sẽ:

    + Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, đặc biệt là cho các đối tượng là người có công với cách mạng, người nghèo, trẻ em, phụ nữ và đồng bào dân tộc. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến với người dân ở cơ sở, thông qua đó, giúp cho người dân am hiểu về pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của mình, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật và quyền công dân của mỗi người.

    + Tham mưu thực hiện tốt về công tác xây dựng thể chế để phục vụ sự quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Với vai trò là cơ quan góp ý, thẩm định và rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh, tôi sẽ tăng cường nguồn lực và chú trọng nâng cao chất lượng thẩm định để giúp HĐND, UBND tỉnh khi ban hành các VBQPPL đúng luật, đồng bộ, khả thi và giúp cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp dễ tiếp cận và thực hiện (đặc biệt là các chính sách thu hút nguồn lực đầu tư và nông nghiệp, nông thôn; giải quyết việc làm; phát triển du lịch…), từ đó, tạo môi trường thu hút đầu tư ổn định, góp phần tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động KT-XH, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

    - Thứ tư, góp phần cùng HĐND tỉnh đề ra những chủ trương, chính sách thu hút các nguồn lực, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống của người dân ở thị xã Ngã Năm; giải quyết những tồn tại, hạn chế đang cản trở sự phát triển của tỉnh nhà.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: ĐOÀN SƠN TÙNG

2. Họ và tên khai sinh: ĐOÀN SƠN TÙNG

3. Ngày, tháng, năm sinh: 30/12/1986             4. Giới tính: Nam

5. Quê quán: Xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 

6. Nơi ở hiện nay: ấp Hòa Đặng, xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

7. Số CMND: 365679700              Ngày cấp: 12/3/2018         Cơ quan cấp: Công an Sóc Trăng

8. Dân tộc: Kinh                             9. Tôn giáo: Không

10. Trình độ: - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Thanh vận; Đại học Luật, Thạc sĩ Luật kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị, Anh văn B

11. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn

12. Nơi công tác: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng

13: Ngày vào Đảng: 25/7/2006       Ngày chính thức: 25/7/2007

14. Tình trạng sức khỏe: Tốt

15. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ năm 2014; Bằng khen Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2020; Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng các năm 2018, 2019 và giai đoạn 2018 - 2019

16. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 10/2004  - 12/2008

Cán bộ Văn hóa thông tin xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Từ 01/2009 - 3/2009

Bí thư Đoàn xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Từ 4/2009 - 7/2010

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Từ 8/2010 - 9/2010

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

 Từ 10/2010 - 11/2011  Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, Cán bộ Văn phòng Huyện ủy Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
 Từ 12/2011 - 02/2012  Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn, Bí thư Chi đoàn Khối Đảng - Đoàn thể huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
 Từ 3/2012 - 6/2012  Phó Trưởng Ban Thanh Thiếu nhi - Trường học Tỉnh đoàn Sóc Trăng
Từ 7/2012 - 9/2017 Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Sóc Trăng
 Từ 10/2017 - 28/11/2017  Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Sóc Trăng
 Từ 29/11/2017 đến nay  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Sóc Trăng

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

    Tôi rất vinh dự và tự hào khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cử tri nơi công tác và nơi cư trú đã tín nhiệm lựa chọn, hiệp thương giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021 - 2026 và vinh dự hơn khi được Ủy ban Bầu cử tỉnh phân công về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4, thị xã Ngã Năm. Đây là cái nôi của truyền thống cách mạng, với chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng được thành lập tại ấp Mỹ Đông, xã Mỹ Quới, với chiến thắng chi khu Ngã Năm, điểm du lịch chợ nổi Ngã Năm...

    Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi trúng cử là đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành trách nhiệm của một người đại biểu mà nhân dân tin tưởng lựa chọn. Tích cực nỗ lực cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ngã Năm tập trung thực hiện một số công việc bằng chương trình hành động cụ thể như sau:

    Thứ nhất, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, ghi nhận nghiêm túc, lắng nghe những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của cử tri, kịp thời phản ánh đến với HĐND tỉnh; kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

    Tích cực tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh nhằm nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội cho người dân, đặc biệt quan tâm công tác an sinh xã hội, chú ý nhiều hơn đối với các đối tượng là gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

    Thứ hai, tiếp tục huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài mà trong thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện rất hiệu quả như: xây mới và sửa chữa trường học, cầu giao thông nông thôn, các công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội...

    Bản thân cùng với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện tốt công tác liên kết đào tạo, giới thiệu việc làm, hỗ trợ kỹ thuật cho những mô hình làm ăn kinh tế có hiệu quả. Phối hợp cho nhân dân và thanh niên vay vốn phát triển kinh tế ở địa phương thông qua kênh ngân hàng chính sách xã hội, vốn vay giải quyết việc làm... Xây dựng những không gian văn hóa, vui chơi lành mạnh, tạo điều kiện để thanh thiếu nhi được rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành; tạo môi trường phát triển toàn diện cả về trí lực, thể lực, tinh thần cho nhân dân, cho thanh thiếu nhi.

    Thứ ba, từ những kiến nghị của các cử tri, của thanh niên, tôi sẽ đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp với các ngành chức năng để cùng với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh nhà và các tổ chức thành viên tập thể như: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ tiếp tục sáng tạo, đề ra các giải pháp cụ thể để kết nối, huy động các nguồn lực xã hội, thực hiện các nguyện vọng chính đáng của cử tri và thanh niên.

    Thứ tư, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, không phụ lòng tin và sự ủng hộ của cử tri và thanh niên.

    Một lần nữa, tôi rất mong tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của cử tri bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021 - 2026, để tôi có cơ hội thực hiện chương trình hành động này.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN VĂN VIỆT

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN VĂN VIỆT

3. Ngày, tháng, năm sinh: 13/3/1967               4. Giới tính: Nam

5. Quê quán: Xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 

6. Nơi ở hiện nay: Ấp Xóm Lớn, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

7. Số CMND: 365487292          Ngày cấp: 03/4/2017      Cơ quan cấp: Công an tỉnh Sóc Trăng

8. Dân tộc: Kinh                         9. Tôn giáo: Không

10. Trình độ: - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Đông Nam Á, Đại học Kinh tế chính trị, Thạc sĩ Chính trị học, Cao cấp lý luận chính trị, Anh văn B1

11. Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy

12. Nơi công tác: Thị ủy Ngã Năm

13. Ngày vào Đảng: 14/6/1993                                             Ngày chính thức: 14/6/1994

14. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở

15. Tình trạng sức khỏe: Tốt

16. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2016; Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2017, 2020; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2017

17. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích

18. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác
(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ 11/1991 - 4/1996

Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 4/1996 - 11/2000

Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 11/2000 - 6/2005

Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 6/2005 - 5/2008

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 5/2008 - 01/2009

Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 01/2009 - 7/2010

Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 7/2010 - 12/2014

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 01/2015 - 6/2016

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 6/2016 - 02/2019

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 02/2019 - 9/2020

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

Từ 9/2020 - 10/2020

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Từ 10/2020 đến nay

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, Bí thư Thị ủy Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG


    Tôi rất vui mừng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cử tri nơi cư trú, nơi công tác giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi sẽ phấn đấu làm tốt vai trò người đại biểu của nhân dân.

    Trong thời gian tới, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với trọng trách là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ngã Năm, tôi xin đề ra chương trình hành động của mình như sau:

    Một là, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh trung thực với HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh, của thị xã, trên cơ sở đó cùng bàn bạc, trao đổi giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân. Theo dõi, đôn đốc giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật về xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri.

    Nghiên cứu, đề xuất với HĐND tỉnh xây dựng các cơ chế, chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

    Hai là, trên cơ sở nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, bản thân sẽ nghiên cứu vận dụng chỉ đạo, phối hợp cụ thể hóa sát với tình hình thực tế ở địa phương; thực hiện có hiệu quả trên địa bàn thị xã, cụ thể đó là:

    - Khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển thương mại dịch vụ, cụm công nghiệp, tranh thủ các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, hạ tầng đô thị.

    - Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện, tạo điều kiện phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, mô hình sản xuất mới, chú trọng sản xuất theo hướng sạch, an toàn, ứng dụng công nghệ mới, sản xuất phải gắn với thị trường tiêu thụ.

    - Có giải pháp tốt về vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm cho lao động; chăm lo cho người có công, đặc biệt là thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội gắn với giảm nghèo bền vững.

    - Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

    Ba là, luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ, thường xuyên học tập để nâng cao kiến thức, năng lực công tác để vừa hoàn thành nhiệm vụ của Đảng giao phó, vừa hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và Nhà nước về phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân.

    Tôi nguyện sẽ đem hết tâm trí của mình để thực hiện những nội dung trên, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân và trọng trách là người lãnh đạo Thị ủy Ngã Năm. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đưa Ngã Năm thành đô thị loại III. • Lễ công bố Thị xã Ngã Năm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2019
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 5
 • Hôm nay: 70
 • Trong tuần: 2 228
 • Tất cả: 354579
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
   
  CỔNG THÔNG TIN ĐIÊN TỬ THỊ XÃ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa Chỉ: Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
  Điện Thoại: 02993 869906 - Fax: 02993 869940 - Email: thixann.huyennn@soctrang.gov.vn
  Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử thị xã Ngã Năm" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.