Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa XIII năm 2023
      Sáng ngày 18/9, Ban tổ chức Thị ủy Ngã Năm phối hợp với Trung tâm Chính trị Thị ủy tổ chức buổi lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa XIII năm 2023. Dự buổi lễ khai giảng có bà Nguyễn Hồng Duyên – Phó Trưởng Ban tổ chức Thị ủy; ông Nguyễn Bửu Huệ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy; ông Nguyễn Hoàng Em – Phó giám đốc Trung tâm Chính trị Thị ủy cùng 81 đồng chí là quần chúng ưu tú trên địa bàn Thị xã cùng dự.

      Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập chung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản; Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, giới thiệu những Đảng viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo của hệ thống chính trị; cho nên việc bồi dưỡng nhận thức về Đảng là nhiệm vụ thường xuyên và vô cùng cấp thiết trong công tác xây dựng Đảng hiện nay góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

 ông Nguyễn Bửu Huệ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy và bà Nguyễn Hồng Duyên – Phó Trưởng Ban tổ chức Thị ủy dự buổi lễ khai giảng

      Lớp học nhằm bồi dưỡng những kiến thức và kỹ năng cho cán bộ làm công tác ở cơ sở lĩnh hội được sẽ góp phần nấng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, trình độ nghiệp vụ, phương pháp công tác từ đó vận sáng tạo, hiệu quả vào điều kiện thực tiễn công tác của cơ quan, đơn vị mình, góp phần xây dựng cơ sở Đảng ngày càng vững mạnh. Để làm được điều đó chúng ta cần tập trung vào một số vần đề sau: Một là, Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; hai là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; ba là nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Công sản Việt Nam; bốn là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; năm là phấn đấu và trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và Tuyên truyền lịch sử Đảng bộ Thị xã Ngã Năm giai đoạn 1930-1975.

      Được biết lớp học diễn ra từ ngày 18/9/2023 đến ngày 21/9/2023 tại Trung tâm Chính Trị Thị ủy.

Công Khai
 • Nga Nam hoi nghi so ket cong tac chuyen doi so (28/09/2023)
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 30
 • Hôm nay: 2850
 • Trong tuần: 5 154
 • Tất cả: 1144982
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
   
  CỔNG THÔNG TIN ĐIÊN TỬ THỊ XÃ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa Chỉ: Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
  Điện Thoại: 02993 869906 - Fax: 02993 869940 - Email: thixann.huyennn@soctrang.gov.vn
  Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử thị xã Ngã Năm" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.