Công tác Cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn thị xã Ngã Năm có nhiều chuyển biến tích cực (tháng 01/2021)
           Xác định công tác Cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu năm 2020, trên cơ sở kế hoạch Cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, xác định đầy đủ các nhiệm vụ theo các lĩnh vực Cải cách hành chính trong Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; đặc biệt 100% đơn vị phân công người đứng đầu các ban, phòng ngành và chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường trực tiếp phụ trách chỉ đạo, điều hành công tác Cải cách hành chính và phân công công chức phụ trách công tác Cải cách hành chính.

        Bên cạnh đó, còn chú trọng công tác tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra thực hiện Cải cách hành chính tại các ban, phòng ngành thị xã và xã, phường; phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính với chủ đề “Cải cách thủ tục hành chính” tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính của xã, phường để giúp các địa phương thực hiện hiệu quả công tác Cải cách hành chính. Từ đó, công tác Cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn thị xã đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng trình tự, quy định.

       Thị xã tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính; việc mở rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 thích hợp với bộ thủ tục hành chính áp dụng cấp thị xã, đã tạo thuận lợi cho tổ chức và người dân trong các liên hệ giao dịch thủ tục hành chính. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giỏi về chuyên môn, năng động, có tác phong, đạo đức tốt, tham mưu tốt hơn cho lãnh đạo trong giải quyết hồ sơ, công việc kịp thời, chính xác, đúng luật, đúng hẹn.

(Ảnh: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm)

         Song song đó, Để đảm bảo phục vụ tốt cho công tác Cải cách hành chính, thị xã đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị; xây dựng, áp dụng, duy trì, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; đến cuối năm 2020 tổng số có 267 thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân thị xã và 141 thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân các xã, phường; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã theo cơ chế một cửa là 267 thủ tục. 100% cán bộ công chức, viên chức được cấp hộp thư điện tử công vụ của tỉnh; 100% văn bản được lưu chuyển qua môi trường mạng; các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã và các xã, phường 100% công việc được thực hiện qua Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

      Việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo một cửa liên thông, góp phần chống quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu, nâng cao đạo đức, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, làm minh bạch hoạt động của bộ máy hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ./.

Minh Tài (Vp.HĐND và UBND)
 • Lễ công bố Thị xã Ngã Năm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2019
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 15
 • Hôm nay: 213
 • Trong tuần: 3 339
 • Tất cả: 355690
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
   
  CỔNG THÔNG TIN ĐIÊN TỬ THỊ XÃ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa Chỉ: Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
  Điện Thoại: 02993 869906 - Fax: 02993 869940 - Email: thixann.huyennn@soctrang.gov.vn
  Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử thị xã Ngã Năm" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.