UBND thị xã tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 (tháng 01/2022)
        Ngày 19/01/2022, UBND thị xã Ngã Năm tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ một số ngành trong thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân năm 2021, gắn với triển khai Kế hoạch số 05/KH-UBND về thực hiện cải cách hành chính năm 2022.  Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Kim Thái Phong -  Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Ngã Năm.

      Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là triển khai đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, trên cơ sở bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính, góp phần thực tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ban, phòng ngành thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường.

     Kế hoạch cũng xác định rõ trong năm 2022 thị xã thực hiện 25 phần việc với 07 nhiệm vụ trọng tâm, đó là cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và công tác chỉ đạo điều hành. Trong đó tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của thị xã; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

     Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Thủ trưởng các ban, phòng ngành thị xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường trên cơ sở kế hoạch cải cách hành chính của thị xã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính, bố trí đủ nhân lực và điều kiện đảm bảo hoàn thành những nhiệm vụ, công việc được giao./.

     (Cụ thể kèm theo kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022) Ke_hoach_cai_cach_hanh_chinh_nam_2022.pdf


Phòng Nội vụ thị xã
 • Lễ công bố Thị xã Ngã Năm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2019 (26/04/2021)
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 12
 • Hôm nay: 307
 • Trong tuần: 8 044
 • Tất cả: 616615
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
   
  CỔNG THÔNG TIN ĐIÊN TỬ THỊ XÃ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa Chỉ: Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
  Điện Thoại: 02993 869906 - Fax: 02993 869940 - Email: thixann.huyennn@soctrang.gov.vn
  Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử thị xã Ngã Năm" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.