Hoàn thiện Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường theo phương pháp đánh giá khách quan, công bằng trong thực hiện cải cách hành chính (tháng 3/2022)
       Thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Ngã Năm đã có những bước chuyển biến đáng kể, việc ban hành và theo dõi các văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện chặt chẽ, đội ngũ cán bộ, công chức đang từng bước được hoàn thiện về chuyên môn, nghiệp vụ; quy trình giải quyết công việc được công khai, minh bạch; chất lượng công việc ngày được nâng lên, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thị xã.

    Nhằm đánh giá thực chất, khách quan, phù hợp với tình hình thực tiễn công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Ngã Năm. Ngày 15 tháng 3 năm 2022 Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm ban hành Quyết định số 348/QĐ-UBND về Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với Ủy ban nhân dân cấp xã năm 2022 và những năm tiếp theo. Mục đích hoàn thiện Chỉ số cải cách hành chính là để đánh giá toàn diện, chính xác tình hình, kết quả cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, phường, làm cơ sở xem xét, biểu dương, khen thưởng  tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót và xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị vi phạm quy định về cải cách hành chính. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ, công chức cấp xã trong công tác cải cách hành chính.

    Bộ Chỉ số được ban hành trên cơ sở bám sát các mục tiêu cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; hình thành được hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất, từng bước ổn định; bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế và đánh giá thực chất, khách quan kết quả triển khai cải cách hành chính. Các tiêu chí trong Chỉ số cải cách hành chính phản ánh được những việc làm được và chưa làm được, tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính; tránh tình trạng thành tích trong tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính.

      Cấu trúc của Bộ chỉ số cải cách hành chính được áp dụng đối với Ủy ban nhân dân cấp xã gồm 07 lĩnh vực đánh giá, trong đó có 29 tiêu chí và 52 tiêu chí thành phần, cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 07 tiêu chí; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 03 tiêu chí; cải cách thủ tục hành chính 06 tiêu chí; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 04 tiêu chí; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, người hoạt động không chuyên trách 03 tiêu chí; cải cách tài chính công 04 tiêu chí; hiện đại hóa hành chính 02 tiêu chí. Tổng số điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó có 84 điểm đơn vị tự đánh giá và 16 điểm được điều tra khảo sát. Việc đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính được thực hiện định kỳ hằng năm. Các đơn vị thực hiện tự đánh giá, chấm điểm; phê duyệt báo cáo và hoàn thành việc nhập dữ liệu kết quả vào phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính do Sở Nội vụ quản lý, chậm nhất là ngày 31/12 của năm đánh giá./.

Nguồn Trang CCHC tỉnh Sóc Trăng
 • Lễ công bố Thị xã Ngã Năm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2019 (26/04/2021)
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 9
 • Hôm nay: 279
 • Trong tuần: 8 016
 • Tất cả: 616587
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
   
  CỔNG THÔNG TIN ĐIÊN TỬ THỊ XÃ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa Chỉ: Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
  Điện Thoại: 02993 869906 - Fax: 02993 869940 - Email: thixann.huyennn@soctrang.gov.vn
  Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử thị xã Ngã Năm" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.