Xã Mỹ Quới thực hiện tốt thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2023
      Công tác cải cách hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính, được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội. Do đó, trong thời gian qua UBND xã Mỹ Quới đã triển khai đồng bộ nâng cao chất lượng quản lý, kiểm tra, điều hành công việc, phục vụ nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

      Thực hiện chương trình cải cách hành chính, UBND xã đã ban hành kế hoạch về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên cơ sở Kế hoạch số 09/KH-UBND, ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023; đồng thời chỉ đạo cán bộ đầu mối tự kiểm tra quy trình thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định. Ngoài ra, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành tới từng bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; triển khai thực hiện phương án đơn giản hóa, cắt giảm các bước trong nội dung các quy trình giải quyết công việc nội bộ và giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, xã đã chỉ đạo các cán bộ, công chức chủ động rà soát, cập nhật, thống kê các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã. Hiện tại, địa phương đã niêm yết công khai 128 thủ tục hành chính tại bộ phẫn tiếp nhận và trả kết quả; công tác kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện đúng theo quy định.

Niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa
 

       Việc triển khai thực hiện các quy định về tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với thủ tục hành chính và quy định hành chính liên quan, cũng được triển khai thực hiện tốt; công tác tuyên truyền về việc thực hiện cơ chế "một cửa, một cửa liên thông” dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của bộ phận một cửa xã về quy trình, thủ tục, phí và lệ phí giải quyết các thủ tục hành chính, trên trang thông tin điện tử xã và mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của xã đã tiếp nhận và giải quyết 1.198 hồ sơ của tố chức, cá nhân đạt 100% đúng hẹn và đúng quy định của pháp luật; liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em được 20 trường hợp; đăng ký khai tử, xóa thường trú, hưởng chế độ tử tuất 01 trường hợp.

 
giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa
 

      Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong thời gian tới, xã Mỹ Quới tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Thường xuyên kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cơ quan bảo đảm cho việc giải quyết các công việc của tổ chức, công dân được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức, công dân; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước; tổ chức thực hiện giải quyết các thủ thục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 100%. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, quản lý, công việc hành chính; rà soát các thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính. Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo của hiệu quả chất lượng công tác cải cách hành chính, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn cho các tổ chức, cá nhân và người dân trong xã. 

Duy Thức Mỹ Quới
 • Nga Nam hoi nghi so ket cong tac chuyen doi so (28/09/2023)
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 35
 • Hôm nay: 2999
 • Trong tuần: 5 303
 • Tất cả: 1145131
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
   
  CỔNG THÔNG TIN ĐIÊN TỬ THỊ XÃ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa Chỉ: Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
  Điện Thoại: 02993 869906 - Fax: 02993 869940 - Email: thixann.huyennn@soctrang.gov.vn
  Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử thị xã Ngã Năm" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.