Xã Tân Long tiếp tục đẩy mạnh công tác cái cách hành chính
       Từ đầu năm 2024 đến nay, công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Tân Long tiếp tục được xem là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Hoạt động cải cách hành chính cấp xã, đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi giải quyết các thủ tục hành chính ở cấp cơ sở và kết quả đạt được trong quý I rất cao; đây là tiền đề quan trọng, để địa phương thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính của năm 2024 và những năm tiếp theo.

        Để làm tốt công tác cải cách hành chính, từ đầu năm đến nay địa phương đã xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương cơ sở, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã ngày càng phát triển. Trên cơ sở đó, UBND xã Tân Long đã chỉ đạo các cán bộ, công chức tập trung thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính, phân công trách nhiệm, quy định mối quan hệ phối hợp của các cán bộ, công chức bảo đảm cho việc quản lý, điều hành công tác cải cách hành chính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện.

        Bên cạnh đó, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong các cuộc hội, họp của hội đoàn thể xã, ấp; duy trì việc tuyên truyền và hướng dẫn cho công dân nộp hồ sơ điện tử cho tổ chức, công dân đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của xã. Tính riêng trong quý I/2024, đã tiếp nhận và giải quyết 1.189 hồ sơ, tất cả hồ sơ đều được trả đúng hạn, không có hồ sơ trê hẹn, đạt 100%. Trong đó, hòa giải04 hồ sơ, hộ tịch có 173 hồ sơ và chứng thực có 1.012 hồ sơ. Cũng trong quý, bộ phận một cửa của xã còn tiếp nhận và hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 được 565, đạt 100%; trong đó, mức độ 3 là 66 hồ sơ và mức độ 4 là 499 hồ sơ; riêng về hai nhóm liên thông khai sinh, khai tử là 65 hồ sơ, trong đó khai sinh 53 hồ sơ và khai tử 12 hồ sơ. Nhìn chung, việc giải quyết thủ tục hành chính luôn đảm bảo đúng hẹn và đúng quy định của pháp luật. Qua đó tạo thuận lợi cho các tổ chức, công dân trong giao dịch hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch vững mạnh.

 
 
Cán bộ một cửa hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến

       Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới UBND xã Tân Long tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng về công tác cải cách hành chính, đặc biệt những nội dung trọng tâm được đặt ra theo Nghị quyết 30c của Chính phủ; cũng như triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 82/KH-UBND thị xã Ngã Năm, về thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 20/8/2020 của Thị ủy thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về đẩy mạnh cải cách hành chính; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND thị xã Ngã Năm thực hiện cải cách hành chính thị xã Ngã Năm đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 50/KH-UBND, ngày 23/5/2022 của UBND thị xã Ngã Năm về phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030. Tiếp tục chỉ đạo các ngành thực hiện nghiêm túc việc công khai thủ tục hành chính, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của các cá nhân và tổ chức. Thường xuyên cập nhật những quy định mới để sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh về thời gian giải quyết thực hiện đúng quy định và tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng với yêu cầu đổi mới và tiếp tục xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính cấp xã. Phấn đấu công tác cải cách hành chính trong năm 2024 đảm bảo yêu, đáp ứng nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trần Song - Tân Long
 • Nga Nam be mac tuan le hoat dong van hoa thuong mai lan thu II nam 2024 (01/05/2024)
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 23
 • Hôm nay: 328
 • Trong tuần: 6 261
 • Tất cả: 1412066
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
   
  CỔNG THÔNG TIN ĐIÊN TỬ THỊ XÃ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa Chỉ: Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
  Điện Thoại: 02993 869906 - Fax: 02993 869940 - Email: thixann.huyennn@soctrang.gov.vn
  Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử thị xã Ngã Năm" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.